KOUPIL.MIROSLAV

Miroslav Koupil se narodil v roce 1947 v Olomouci. V letech 1957 až 1971 žil s rodinou v Bruntále. Po studiích v Olomouci se stal lékařem a dodnes žije v Kroměříži. S vážnější výtvarnou prací začal už jako mladík, výrazného impulzu se mu dostalo za studií v prostředí olomouckých výtvarníků. V letech 1974 až 1988 spolupracoval na organizaci neoficiálních výstav prací československých výtvarníků v areálu psychiatrické léčebny v Kroměříži, kde jako psychiatr působil. S olomouckým okruhem přátel výtvarníků byl ve stálém kontaktu, ale obracel se i jinam: v letech 1980 až 1988 navštěvoval Školu výtvarného myšlení brněnského teoretika a inspirátora Igora Zhoře.

Hlavním námětem jeho děl vždycky byla především lidská postava, střídaly se techniky. Nejprve kreslil a maloval na plátno, později experimentoval s grafikou (suchá jehla, lepty) nebo plastikou (ojedinělé dřevěné sochy, ale především vzdušné drátěné plastiky se zakomponovanými kovovými předměty), od 90. let se lidské postavy začaly ztrácet v mlhách jemných akvarelových horských krajin. V posledních asi patnácti letech opět hlavně maluje a rozvíjí celé cykly maleb se dvěma převažujícími tematickými okruhy: biblické náměty, především novozákonní, a variace na mistry, jejichž plátna obdivoval v evropských galeriích.


Samostatné výstavy/ Exhibitions

1975 Neurologické oddělení nemocnice v Kroměříži, obrazy

1980 Psychiatrická léčebna v Kroměříži, kresby

1981 M-klub ve Valašském Meziříčí, kresby

1984 Galerie pod podloubím v Olomouci, kresby a grafika

1986 Muzeum Prostějovska v Prostějově, drátěné plastiky

1986 Sovinec, drátěné plastiky a kresby

1987 Uničov (při příležitosti festivalu amatérského filmu), drátěné plastiky a kresby

1992 zámek v Bruntále, drátěné plastiky

1995 zámek v Bystřici pod Hostýnem, drátěné plastiky a kresby

2002 knihkupectví Velehrad v Olomouci, výstava "Ve světle", kresby, akvarely, socha, obraz

2009 Galerie v kapli v Bruntále, obrazy ("Ve světle II")

2010 kapitulní síň a farní místnost v benediktinském opatství Rajhrad u Brna, obrazy

2010 Galerie u Artuše v Kroměříži, výstava s názvem Hollandiana, obrazy

2014 farní chodba v břevnovském klášteře, výstava během Noci kostelů, obrazy

2014 kapitulní síň v benediktinském opatství Rajhrad u Brna, obrazy

2015 velká výstavní síň zámku Bruntál ("Ve světle III")

2017 Regionální informační centrum Prostějov ("Velikonoce")

2018 synagoga v Lomnici u Brna ("Hledání světla")


Účast na kolektivních výstavách/Participation in Group Exhibitions

1987 Malá výstavní síň OKS v Liberci, s Václavem Stratilem

1988 tělocvična v Lubenci, s I. Kafkou, M. Kozelkou, V. Mertou, T. Rullerem, V. Stratilem a M. Titlovou

1988 Sdružený klub pracujících v Třebíči, s V. Dosbabou a Z. Šplíchalem

1991 Muzeum v Olomouci, výstava Spolku olomouckých výtvarníků

1991 Dům umění v Brně, výstava Mezi křikem a meditací

1994 bývalé židovské ghetto v Třebíči a synagoga na Palmovce v Praze, kolektivní výstava Zastavený čas II

1999 Muzeum v Olomouci, výstava Spolku olomouckých výtvarníků

2001 Galerie Caesar v Olomouci, výstava 100

2002 Galerie Caesar v Olomouci, výstava k 10 letům galerie

2002 Muzeum Kroměřížska v Kroměříži, výstava Třikrát figura, s P. Jochmannem a M. Šnajdrem jun.

2003 Galerie G v Olomouci, výstava Civitas Dei

2009 Muzeum umění v Olomouci, výstava Skleník

2017 Galerie Caesar v Olomouci, výstava "Otto Bébar, Miroslav Koupil, Milena Valušková"


Knižní ilustrace/Book Illustrations

Život jurských otců. Přel. O. Koupil, J. Zdichynec a Z. Žalud. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004 [= Pietas benedictina 8] (barevný akvarel)

Bible: český překlad Jeruzalémské bible. Přel. F. X. a D. Halasovi. Praha: Euromedia Group, 2013 (barevný akvarel a pastel, 10 ilustrací)


Zastoupen ve sbírce

Muzeum umění v Olomouci, kresby a drátěná plastika


Katalogy/Catalogues

1981 katalog výstavy v M-klubu ve Valašském Meziříčí, text Pavel Zatloukal

1984 katalog výstavy v Galerii pod podloubím v Olomouci, text Pavel Zatloukal

1987 katalog výstavy v Malé výstavní síni OKS v Liberci, text Igor Zhoř

1988 katalog výstavy v Sdruženém klubu pracujících v Třebíči, text Jiří Zahrádka (= Ladislav Novák)

2009 katalog výstavy v Galerii v kapli v Bruntále, text Ondřej KoupilMiroslav Koupil se narodil v roce 1947 v Olomouci. V letech 1957 až 1971 žil s rodinou v Bruntále.

koupil.art| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky